fbpx

Ako môžeme pomôcť Zemi – jednoduché a pri tom geniálne

S Matkou Zemou sa prepájam už roky. Od detstva mám blízky vzťah k prírode, vždy som cítila, že jej mám nejakým spôsobom pomôcť, že je to neúnosné ako sa k nej správame. Pomáhala som kamarátovi zakladať slovenskú pobočku Greenpeace ešte „za socíku“, a predstavovala som si ako budem spolu s nimi bojovať proti tým, čo znečisťujú a ničia našu Zem, robiť niečo pre zlepšenie ekologických problémov…

A potom som sa vydala a mala deti a nechala sa zomlieť životnými lekciami v partnerstve, klesla až na svoje dno a zúfalo hľadala, kam som sa sama sebe stratila a prečo, kým sa mi podarilo krok za krokom postupne sa začať zase vynárať a začať žiť aj svoj život. Začala som sa zaujímať o životný štýl spätý s návratom k prírode, permakultúru, slamené domy, geomanciu, a hľadala som, ako by som sa tomu mohla venovať aj profesne. Nenašla som ale dosť odvahy odísť z našej spoločnej firmy a pustiť sa do niečoho, v čom som sama celkom nevedela ako by som sa mohla realizovať. Stále som však získavala informácie a pohybovala sa medzi ľuďmi s týmito záujmami, s nádejou že raz ten čas príde.

Keď som bola na prvom seminári s Markom Pogačnikom niekedy v 2011, vedela som že to je presne to, čo by som raz chcela robiť – vnímať energie v prírode, pomáhať elementárnym bytostiam liečiť Zem, naprávať to, čo sme ako ľudstvo svojou nevedomosťou a aroganciou narušili a často až zničili. Stále som ale nevedela ako, mala som pocit že zatiaľ nemám dosť vedomostí a skúseností, a tiež to stále bolo myslené len ako voľnočasová aktivita, takže som sa popri tom snažila nájsť aj niečo, čo by to mohlo financovať. Odhodlala som sa predsa len stiahnuť sa z firmy a začať pracovať ako konzultant feng shui (ktoré som dovtedy tiež brala len ako hobby).

V roku 2016 som počúvla volanie svojej duše a prihlásila som sa do nemeckej školy geomancie Hagia Chora, ktorej spoluzakladateľom je aj  Marko Pogačnik. Ukázalo sa to ako správna voľba. Napriek finančnej náročnosti, jazykovej bariére a mnohým iným výzvam, ktoré som v súvislosti so štúdiom musela prekonať (alebo práve preto) bol každý jeden zo seminárov pre mňa v nejakom smere transformačný. Stále som ale nevedela, ako by som svoje nadobudnuté vedomosti a schopnosti mohla využiť.

Až na poslednom seminári, ktorý sa konal v Bosne v pyramídovom komplexe, mi to docvaklo, prišlo mi to v tuneli pri meditácii v blízkosti 30 000 rokov starého keramického megalitu, o ktorom Marko tvrdí že nám v ňom dávne civilizácie zanechali semienka vedomostí (a po vlastnej skúsenosti som presvedčená, že je to pravda). Natočila som tam s Markom aj krátky rozhovor, otitulkovala, a pripravujem článok, v ktorom popíšem podrobnejšie, čo tým Marko myslel.

Pochopila som, že moja pomoc Matke Zemi spočíva v tom, privádzať ľudí k sebe, k svojim pôvodným schopnostiam, k vyššiemu vedomiu, aby sme my ako ľudstvo boli schopní pozdvihnúť úroveň svojich vibrácií a tým pomôcť Zemi pri dvíhaní jej  vedomia. Ako vhodná forma mi prišlo podporiť ľudí svojim vedením , pomáhať im začať žiť vedomejšie, šťastnejšie, v súlade so sebou a svojimi túžbami klube Ars Vivendi.

A prečo to všetko píšem? Keď si predstavím, koľko rokov mi to trvalo, kým som na to prišla, a keď vidím koľko práce mám ešte pred sebou na tom, čo mám pripravené, a potom mi príde mail od Terezy Kramerovej, ktorej prišla vízia a hneď ju aj uskutočnila – priamo, bez nejakých okľúk, proste „chcete pomôcť Zemi? Stiahnite si meditáciu a vykonajte ju“, bodka. Jednoduché a pri tom geniálne, proste krása 🙂

Tak šup šup, poďte aj vy priložiť svoj energetický podiel na zlepšení situácie na tejto planéte 🙂 Myšlienky majú silu, čomu dávame pozornosť, to rastie. Prestaňme si teda vytvárať katastrofické scenáre zániku civilizácie sprevádzané negatívnymi emóciami, zamerajme sa radšej na vytváranie zdravej, krásnej Zeme obklopenej našou láskou.

Keď pochopíme, že sme jej súčasťou, že sme jej deti, úplne automaticky sa začneme zaujímať aj o to, ako sa môžeme k nej správať šetrnejšie, vytvárať menej odpadu, hľadať spôsoby, ako pomôcť zlepšiť situáciu každý zo svojej pozície, prispieť svojou troškou k lepšiemu svetu 🙂

 

Komentáre