fbpx

Otváram  Klub  Umenie  Žiť  2022!

Za 3 roky fungovania Klubu som mala možnosť pozorovať obrovské posuny v životoch ľudí, a tiež vo svojom vlastnom živote. Všímala som si aj potreby ľudí počas ich cesty, a hľadala som stále účinnejšie spôsoby, ako ich v Klube Umenie Žiť podporiť. Predovšetkým som sa ale naučila viac sa napájať na svoje vnútorné vedenie, a postupne si budujem odvahu nasledovať  impulzy, ktoré mi prichádzajú. A tak tento rok bude Klub Umenie Žiť zase trochu iný - viac prispôsobený vašim potrebám, viac uspôsobený pre rôzne typy ľudí v rôznej  fáze svojej sebarozvojovej cesty 🙂 

Predovšetkým som si uvedomila, že môj čas a energia, moja osobná podpora tak, ako som ju poskytovala minulý rok, má oveľa vyššiu hodnotu, ako som to doteraz mala finančne nastavené. Je to pre ľudí, ktorí sú pripravení naozaj sa posunúť v živote, a sú pripravení investovať do svojho rozvoja čas a energiu (peniaze sú tiež len forma energie). A aby som mohla naozaj individuálne sa im venovať, ich počet  je obmedzený na skupinku 3-5 ľudí. 

Len mi to príde také "skúpe", nechávať si všetky tie cenné informácie a podporu iba pre 5 ľudí ročne 😀 A tak mi prišiel aj nápad na ďalšie možnosti spoločnej cesty, aby si každý, kto sa chce v živote posunúť a vyhovuje mu moja energia, si mohol nájsť niečo pre seba 🙂

 • Vytvorenie vízie
  Nájdeme svoju víziu, predstavu svojho ideálneho života, vytvoríme si Vision Board a na Čínsky Nový Rok (1.2.2022) ho aktivujeme spoločným rituálom
 • Konfrontácia s realitou
  Pozrieme sa pravdivo na svoju súčasnú realitu, ujasníme si, čo nám doteraz bránilo dosiahnuť svoje sny, a ako vzdialená je naša realita od našej vízie
 • Veľké upratovanie
  Odstránime zo života všetko, čo nás doteraz brzdilo - nájdeme a odstránime bloky v našom podvedomí, očistíme si telo, upraceme byt, prehodnotíme priority a nastavíme si časový harmonogram
 • Privítanie hojnosti
  Vybudujeme si návyk žiť vedome v prítomnosti, zažívať každodennú vďačnosť,  otvoríme sa hojnosti - hojnosť lásky a všetkého ostatného, čo by sme chceli mať vo svojom živote, v neposlednom rade finančnej hojnosti
 • Poslanie
  Nájdeme svoje poslanie, objavíme a aktivujeme svoje dary a to, čo môžeme cez ne odovzdať tomuto svetu (je to proces, vedome ho zahájime a budeme v ňom pokračovať)
 • Partnerstvo a vzťahy
  Dáme si do poriadku vzťahy s existujúcim partnerom (alebo pochopíme, prečo stroskotal náš predchádzajúci vzťah a ako to zmeniť), ale predovšetkým vzťah k sebe, vytvoríme si návyk pestovať si sebalásku (tiež je to proces, ktorý bude pokračovať aj v ďalších rokoch :-))
 • Kreativita
  Naučíme sa vedome rozvíjať a používať svoju kreativitu, naučíme sa vedome dobíjať si energiu, odpočívať,  vyvažovať aktívne fázy života uvoľnenými úsekmi a relaxom
 • Vedomé vytváranie života
  Naučíme sa počúvať svoju intuíciu, pravidelne sa napájať na svoju Dušu, na Zdroj, na svoje vyššie Ja, a z tejto pozície si budeme vytvárať svoju budúcnosť 🙂

Čo môžete v Klube čakať?

Pre podrobnejší popis toho, ako budeme postupovať počas roka v Klube Umenie Žiť a aké zmeny môže členstvo v ňom priniesť do vášho života, kliknite na tlačítko tu pod textom. Video slúži na to, aby ste si vedeli nacítiť, či  rezonujete vízia ideálneho života, ktorú ponúkam, či vám vyhovuje moja energia, či sa chcete posunúť v živote rovnakým smerom, ktorým kráčam ja 🙂

Moja ponuka na rok 2022

Inšpirácia
10€
Mesačne
Jednorázová ročná platba 100€ (ušetríte 20€ - 2 mesiace zadarmo)
Rast
30€
Mesačne
Jednorázová platba 300€ (ušetríte 60€ - 2 mesiace zadarmo)
Transformácia
99€
Mesačne
Jednorázová platba 999€ (ušetríte 189€ - takmer 2 mesiace zadarmo)