fbpx

9 čísel Kua

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Prvok: voda

Priaznivé smery: juhovýchod, východ, juh, sever

Prvok: zem

Priaznivé smery: severovýchod, západ, severozápad, juhozápad

Prvok: drevo

Priaznivé smery: juh, sever, juhovýchod, východ

Prvok: drevo

Priaznivé smery: sever, juh, východ, juhovýchod

Prvok: zem

Priaznivé smery: severovýchod, západ, severozápad, juhozápad

Prvok: kov

Priaznivé smery: západ, severovýchod, juhozápad, severozápad

Prvok: kov

Priaznivé smery: severozápad, juhozápad, severovýchod, západ

Prvok: zem

Priaznivé smery: juhozápad, severozápad, západ, severovýchod

Prvok: oheň

Priaznivé smery: východ, juhovýchod, sever, juh