fbpx

Prípravná  séria  k  webinárom  2.1.  a  6.1.  vždy o  20:00

28.12.

Úvodné video o tom, ako vyťažiť maximum z tejto série vysielaní 🙂

Ak nie ste vo FB skupine, môžete svoje otázky a komentáre sem pod video 🙂

Máte svoju víziu na rok 2020? Čo je pre vás najdôležitejšie z toho, čo by ste chceli dosiahnuť v budúcom roku?

29.12.

Praktické informácie ohľadom vytvárania vízie

Schéma Vision Boardu - ako rozmiestniť svoje ciele v jednotlivých oblastiach tak, aby boli podporené aj energeticky?

Ktoré oblasti zahrnúť do Vision Boardu a prečo? Prvá oblasť - kariéra a životné smerovanie.

30.12.

Druhá oblasť - vedomosti a sebapoznanie.

Prečo je dôležité vnímať aj nefyzický rozmer života a podporovať svoj spirituálny rast?

Ako môžeme podporiť na VisionBoarde dosiahnutie vyššieho vzdelania alebo odbornosti?

31.12.

Tretia oblasť - rodina a zdravie.

Ako zobraziť a aktivovať túto oblasť? Čo si umiestniť do tohto sektora, aby ste mali energetickú podporu počas roka? 

Spomínam aj dve užitočné techniky, ako sa pripraviť na čo najúspešnejší rok 2020 🙂